"Nauczycielem wszystkiego jest praktyka."

Technik rachunkowości

Firma nie może funkcjonować bez księgowości. Kształcenie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania praktycznych zadań zawodowych, czyli prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywania dokumentacji księgowej, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych oraz obsługi komputera.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości
 • rozliczania danin publicznych
 • rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzania analizy finansowej

Perspektywy zawodowe

 • dziale księgowości przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych, w bankach
 • urzędach skarbowych
 • do prowadzenia własnej działalności gospodarczej między innymi: biura rachunkowego, firmy ubezpieczeniowej, doradztwa podatkowego itp.
Szczecińska Szkoła Florystyczna

Copyright © 2021  www.szczecinskaszkolaflorystyczna.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.