„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho

Technik archiwista

Lubisz porządek? Jesteś dokładną i systematyczną osobą? Uwielbiasz wszelkiego rodzaju dokumenty? Marzy Ci się praca biurowa? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do naszej Szkoły na kierunek technik archiwista. U nas zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Nasi absolwenci z powodzeniem mogą ukończyć studia wyższe o specjalności archiwistyka, najczęściej w ramach kierunku historia. Mogą również odbyć odpowiedni kurs organizowany np. przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. W czasach, gdy komputery i wszelkiego rodzaju elektroniczne nośniki przetwarzania danych zawładnęły światem, wydawać się może, że zawód archiwisty nie jest już potrzebny. Nic bardziej mylnego. Urzędy państwowe, wojewódzkie, gminne, a nawet zakłady pracy wciąż wytwarzają masę dokumentów, które trzeba przechować, aby w przyszłości móc je udostępnić.

Archiwista kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za poprawne archiwizowanie dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były później łatwe do odnalezienia. Archiwiści często biorą udział w organizowaniu elektronicznego archiwum, oraz w prowadzeniu wirtualnego katalogu, w którym rejestrowane są papierowe odpowiedniki plików. Archiwista odpowiedzialny jest za nadzór i przepływ dokumentów wewnątrz firmy, dbając o to, by trafiły one do konkretnego archiwum zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej.

Predyspozycje zawodowe

Archiwista powinien posiadać takie cechy jak:

 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy własnej
 • zorganizowanie
 • umiejętność obsługi komputera
 • cierpliwość

Archiwista zajmuje się ewidencjonowaniem dokumentacji i tworzeniem baz danych przechowywanych w archiwum. Jeśli zachodzi taka potrzeba, tworzy teczki akt z dokumentów, które napływają do archiwum. Jego zadaniem jest odpowiednia kwalifikacja akt, np. wydzielenie dokumentacji o wartości historycznej i wiecznym okresie przechowywania lub w przypadku akt brakowanych przekazywanie ich do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia.

Bardzo ważnym zadaniem archiwisty jest dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd archiwum. Jedną z wielu czynności, jakie wykonuje jest monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach archiwum oraz odnotowywanie wyników pomiaru, w celu zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentów. Zakres obowiązków archiwisty w kilku słowach to: ewidencjonowanie, porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów znajdujących się w danym archiwum. Praca archiwisty to nie tylko kontakt z dokumentami, ale bardzo często także spotkania z ludźmi, którzy przychodzą do archiwum szukając pomocy. Archiwista musi wtedy udostępnić im dokumenty, wystawić potrzebne zaświadczenia lub poświadczenia a także pomóc w odnalezieniu akt. Z czynnościami tymi związane są wszelkiego rodzaju prace administracyjno-biurowe. Archiwista w kontakcie z klientami powinien wykazać się komunikatywnością, spokojem, opanowaniem oraz cierpliwością. Przydatna, na pewno, będzie też odporność na stres i konfliktowe sytuacje.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy archiwisty jest przestrzeń danej firmy, w której został zatrudniony. Większość obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku porównać można z pracą biurową, wykonywaną przed ekranem komputera i przy wykorzystaniu urządzeń biurowych.

Możliwości zatrudnienia dla archiwisty:

 • archiwa państwowe
 • archiwa urzędów i instytucji (archiwa zakładowe, Urzędy wojewódzki, gminne itp.)
 • firmy porządkujące akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych
 • niemal każda duża firma, która prowadzi obszerne archiwum, gromadząc zasoby historyczne i bieżące
 • składnice akt

Cele kształcenia w zawodzie

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • teoria i metodyka archiwalna
 • archiwoznawstwo
 • organizacja i metodyka prac w archiwum zakładowym
 • historia ustroju Polski XIX i XX wieku
 • polskie prawo konstytucyjne i administracyjne
 • informacja naukowa i informatyka
 • biurowość
 • podstawy psychologii pracy
 • język obcy zawodowy zawodowy I
 • język obcy II
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Absolwent powinien:

 • samodzielnie opracować zespół (zbiór) archiwalny o nieskomplikowanej budowie wewnętrznej
 • opracowywać materiały archiwalne
 • umieć klasyfikować dokumentację archiwalną
 • obsługiwać komputerowy system informacji archiwalnej

Kwalifikacje

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.
Szczecińska Szkoła Florystyczna

Copyright © 2021  www.szczecinskaszkolaflorystyczna.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.