"Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi"
Platon

Technik administracji

Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w:

 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • firmach państwowych i prywatnych różnych branż
 • i innych instytucjach
Szczecińska Szkoła Florystyczna

Copyright © 2021  www.szczecinskaszkolaflorystyczna.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.