Kurs zawodowy rachunkowości

Technik rachunkowości

Firma nie może funkcjonować bez księgowości. Kształcenie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania praktycznych zadań zawodowych, czyli prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywania dokumentacji księgowej, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych oraz obsługi komputera.

W procesie kształcenia wykorzystywane są profesjonalne systemy finansowo - księgowe firmy InsERT, takie jak: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Subiekt MEGA, Biuro GT i inne.

Cele kształcenia w zawodzie

Uczestnik Kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Technik Rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości
 • rozliczania danin publicznych
 • rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzania analizy finansowej.

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Rachunkowości uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w:

 • dziale księgowości przedsiębiorstw
 •  biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych, w bankach
 • urzędach skarbowych
 • oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej między innymi: biura rachunkowego, firmy ubezpieczeniowej, doradztwa podatkowego itp.

Nazwa zawodu: Technik Rachunkowości, symbol: 431103 
Kwalifikacje:

 • K1. Prowadzenie rachunkowości (A.36.) 
 • K2. Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260