Kurs zawodowy ogrodnik

Zawód przyszłości

koszt 350zł/ mc ( przez 12 mc)

Ogrodnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju w której obserwujemy intensywny rozwój. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych ogrodników, którzy będą nie tylko dużo produkować ale również produkować zdrową żywność. Ogrodnictwo związane jest też z kształtowaniem i upiększaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy ogrodnicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

Kwalifikowany ogrodnik

 1. prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego - sadowniczego i roślin ozdobnych
 2. produkcję owoców i warzyw
 3. przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni
 4. wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych
 5. wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych
 6. nadzoruje podległych pracowników

Możliwości podjęcia pracy w ogrodnictwie

Dobrze wykwalifikowani ogrodnicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie ogrodnictwa. Ogrodnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy w branży ogrodniczej (produkcyjne i usługowe).

Absolwent w zawodzie ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne
 • jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni
 • jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni
 • w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych
 • w centrach ogrodniczych i sklepach wielko-powierzchniowych w działach ogrodniczych
 • w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Szkolny plan nauczania

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkolenia: kwalifikacyjny kurs zawodowy z egzaminem państwowym OKE                                                
Zawód: Ogrodnik;       symbol:   611303                                                    
Podbudowa programowa:min. Szkoła podstawowa lub szkoła dająca wykształcenie średnie                                                                  
Kwalifikacje: K1 - Zakładanie i prowadzenie uprwa ogrodniczych (OGR. 02)

Lp. Przedmioty nauczania Semestr I Semestr II Razem
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
 1. Podstawy produkcji ogrodniczej 30   30
 2. Sadownictwo 30   30
 3. Rośliny ozdobne 35   35
 4. Warzywnictwo   30 30
 5. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym 20   20
 6. Przepisy ruchu drogowego   15 15
 7. Eksploatacja środków technicznych w ogrodnictwie   30 30
 8. Spółdzielczość i grupy producentów w warunkach gospodarki rynkowej   20 20
 RAZEM 115 95 210
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE*
 9. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
70 90 160
 RAZEM 185 185 370

* zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia i u pracodawców      

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygonie (160 godzin)

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K.1.) odbywa się pod koniec II semestru                           

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260