Kurs usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych to zawód gospodarczy przygotowujący do pracy w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz firmach kurierskich zajmujących się szybkim dostarczaniem przesyłek. Główny celem zawodu jest obsługa klientów w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich, przyjmowania i wypłaty przekazów pocztowych, przyjmowania wpłat bankowych, realizacji innych operacji kasowych i usług bankowych.

Praca technika usług pocztowych i telekomunikacyjnych odbywa się głównie w pomieszczeniach biurowych w dobrych warunkach.  Podstawowe zadania technika usług pocztowych i finansowych dotyczą głównie czynności związanych z bezpośrednią obsługą klienta. Drugą grupę zadań stanowią czynności zaplecza operacyjnego oraz czynności administracyjno-biurowe.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Technik usług pocztowych i finansowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich
  • prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora
  • wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji
  • prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy technika usług pocztowych i telekomunikacyjnych mogą być: urzędy i agencje pocztowe, placówki usług telekomunikacyjnych, biura obsługi klienta, jednostki zaplecza operacyjnego poczty i telekomunikacji (szczególnie urzędy przewozu poczty, centrale telefoniczne, biura służb informacyjno-zleceniowych w telekomunikacji), jednostki nadzoru eksploatacyjnego funkcjonujących w strukturze zarządzania poczty i telekomunikacji.

Nazwa zawodu: Technik Usług Pocztowych i Finansowych, symbol: 421108
Kwalifikacje:

  • K1. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (A.66)
  • K2. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67)

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

  1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260