Technik usług pocztowych i finansowych

Zdobądź dobry zawód

Technik usług pocztowych i finansowych to zawód gospodarczy przygotowujący do pracy w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz firmach kurierskich zajmujących się szybkim dostarczaniem przesyłek. Główny celem zawodu jest obsługa klientów w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich, przyjmowania i wypłaty przekazów pocztowych, przyjmowania wpłat bankowych, realizacji innych operacji kasowych i usług bankowych.

Praca technika usług pocztowych i telekomunikacyjnych odbywa się głównie w pomieszczeniach biurowych w dobrych warunkach.  Podstawowe zadania technika usług pocztowych i finansowych dotyczą głównie czynności związanych z bezpośrednią obsługą klienta. Drugą grupę zadań stanowią czynności zaplecza operacyjnego oraz czynności administracyjno-biurowe.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent kierunku Technik usług pocztowych i finansowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich
 • prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora
 • wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji
 • prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy technika usług pocztowych i telekomunikacyjnych mogą być: urzędy i agencje pocztowe, placówki usług telekomunikacyjnych, biura obsługi klienta, jednostki zaplecza operacyjnego poczty i telekomunikacji (szczególnie urzędy przewozu poczty, centrale telefoniczne, biura służb informacyjno-zleceniowych w telekomunikacji), jednostki nadzoru eksploatacyjnego funkcjonujących w strukturze zarządzania poczty i telekomunikacji.

Program kształcenia

 • Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
 • Nazwa zawodu: Technik Usług Pocztowych i Finansowych
 • System: zaoczny
 • Okres kształcenia: II semestry
 • Symbol zawodu: 421108
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2012 r.

Kwalifikacje   

 • K1. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (A.66)
 • K2. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67)

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Cykl 1-roczny

Liczba godzin w  cyklu nauczania

Semestr 1

Semestr 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo – finansowych

 

23

23

2

Język obcy w usługach pocztowo – finansowych

17

15

32

3

Obrót towarowy

20

 

20

4

Usługi pocztowe i kurierskie

21 

 

21

5

Usługi finansowe

22

 

22

6

Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym

 

20

20

7

Usługi ekspedycyjne i przewozowe

 

32

32

Łączna liczba godzin

80

90

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Usługi pocztowo – finansowe w praktyce

67

 

67

2

Realizowanie prac rozdzielczo – ekspedycyjnych

 

75

75

3

Obrót towarowy w praktyce

28

 

28

Łączna liczba godzin

95

75

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

165

340

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

20

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260