Technik rachunkowości

Uniwersalny zawód

Firma nie może funkcjonować bez księgowości. Kształcenie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania praktycznych zadań zawodowych, czyli prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywania dokumentacji księgowej, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych oraz obsługi komputera.

W procesie kształcenia wykorzystywane są profesjonalne systemy finansowo - księgowe firmy InsERT, takie jak: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Subiekt MEGA, Biuro GT i inne.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości
 • rozliczania danin publicznych
 • rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzania analizy finansowej.

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Rachunkowości uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w:

 • dziale księgowości przedsiębiorstw
 •  biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych, w bankach
 • urzędach skarbowych
 • oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej między innymi: biura rachunkowego, firmy ubezpieczeniowej, doradztwa podatkowego itp.

Program kształcenia  

 • Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
 • Nazwa zawodu: Technik Rachunkowości 
 • Okres kształcenia: IV semestry  System: zaoczny 
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012 r.
 • Symbol zawodu: 431103  

Kwalifikacje     

 • K1.  Prowadzenie rachunkowości (A.36.) 
 • K2.  Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Semestr

IV

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

 

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski w rachunkowości

 

20

20

 

40

2

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

15

25

 

 

40

3

Rachunkowość finansowa

60

50

 

 

110

4

Wynagrodzenia i podatki

 

 

65

85

150

Łączna liczba godzin

75

95

85

85

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Biuro rachunkowe

80

80

 

 

160

2

Dokumentacja biurowa

 

 

20

20

40

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

 

 

70

70

140

Łączna liczba godzin

80

80

90

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

Semestr II

2

80

Semestr III

2

80

Razem

4

160

 

 

 


Egzamin potwierdzający kwalifikację A.36. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający kwalifikację A.65. odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260