Kadra Szkoły Policealnej

Nauczyciele

mgr inż. Mirella Okińczyc-Zuwalska: florysta dyplomowany, Mistrz florystyki

nauczane przedmioty:

  • Materiałozanwstwo nieroślinne,
  • Kompozycje florystyczne 
  • Wykonywanie kompozycji florystycznych
  • Materiałoznawstwo roślinne 
  • Kulturowe podstawy florystyki,

mgr Krystyna Stelmach-Tyszko

  • nauczany przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości

mgr Anna Białożyt

  • nauczany przedmiot - J. angielski we florystyce

mgr inż. Małgorzata Stalmierska - artysta plastyk

  • nauczany przedmiot: Środki wyrazu twórczego

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

  1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260