• Home
  • Szkoła
  • Policealna Zaoczna

Szkoła Policealna

Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych

1. Florysta  - słuchacze po ukończeniu szkoły zdobywają:

- świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN

- tytuł czeladnik  Florysta potwierdzony egzaminem czeladniczym przed państwowa komisja egzaminacyjna złożoną z sędziów międzynarodowych

- dyplom OKE ( po zdaniu egzaminu ) - dla chętnych

 

MISTRZ FLORYSTYKI ( dla osób, które już posiadają tytuł florysty)- system zaoczny lub dzienny 4 dni w miesiącu przez okres 10 miesięcy + 11 zjazd- egzamin

Po ukończeniu kursu absolwenci otzrymuja następujące uprawnienia:

- zaswiadczenie ukończenia kursu zawodowego na drukach MEN

- Dyplom Mistrza Florysty - po zdaniu egzaminu przed Izbą Rzemieślniczą

- Dyplom ukończenia Szczecińskiej Szkoły Florystycznej ( wydawany tylko dla absolwentów grupy Mistrzowskiej)

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: Florysta
Typ szkoły: Szkoła Policealna
Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)
Program nauczania: 343203
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Lp. Przedmioty nauczania
Semestr I
Semestr II
Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1  Materiałoznawstwo roślinne 40 - 40
2  Materiałoznawstwo nieroślinne 10  - 10
3  Kulturowe podstawy florystyki 10 - 10
4  Środki wyrazu twórczego 20 - 20
5  Kompozycje florystyczne 50 45 95
6  Przedsiębiorstwo florystyczne - 15 15
7  Język angielski we florystyce - 20 20
8  Podstawy przedsiębiorczości - 20 20
Kształcenie zawodowe praktyczne*
 1  Wykonywanie kompozycji florystycznych 80  90 170
  Razem 210 190 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Razem: 400 h lekcyjnych w cyklu nauczania (jako jedyna szkoła w Polsce!)

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II semestru.

Organizujemy egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

 

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

  1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260