Kurs zawodowy informatyk

Technik informatyk

To bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent jest wysokiej klasy ekspertem, praktykiem w zakresie programowania w języku Pascal, Delphi, Java, C++, ASP, NET, HTML, Perl, #C, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, projektowania a następnie zakładania baz danych, administrowania bazami danych oraz systemami przetwarzania informacji, dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowań w zależności od ich zastosowania, obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy, konfigurowania oprogramowania dla różnych zastosowań, posługiwania się multimedialnymi i źródłami informacji, tworzenia grafiki 2D i 3D, strony www, a także szeregiem innych czynności związanych z informatyką.

Zajęcia odbywają się w dwóch nowoczesnych laboratoriach komputerowych. W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe:

 • Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Server SBS 2007, Microsoft Server SBS 2010
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows VISTA
 • Linux Mandriva, Linux Slax
 • GIMP, Photoshop, MS Publisher, HTML
 • Corel Draw, Movie Maker
 • i inne.

Cele kształcenia w zawodzie

Uczestnik Kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

Perspektywy zawodowe

Technicy Informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem rozwoju informatyzacji gospodarki. Absolwent może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Nazwa zawodu: Technik Informatyk, symbol: 351203 
Kwalifikacje:

 • K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) 
 • K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260