• Home
  • Szkoły
  • Kursy Zawodowe

Kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • KKZ - kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
  • Bez względu na dotychczasowe wykształcenie, będziesz mógł(a) uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny (jedno-, dwu- lub trój- kwalifikacyjny; odpowiednio K1, K2, K3). Każdy poziom kończy się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, automatycznie uzyskasz tytuł technika w danym zawodzie.

Nasze atuty

  • Grupy mało liczne, max. 20 osób - każdy kursant ma swój stolik i krzesełko w klasie
  • Zatrudniamy doświadczonych, najlepszych nauczycieli
  • Uczymy efektywnie i z pasją

- drugiej takiej Szkoły z pasją i merytorycznym podejściem nie znajdziesz nigdzie indziej.

Jesteśmy jedyną, wyróżniającą się Szkołą w Szczecinie i w całej Polsce. Będziemy współpracować przez cały rok z uczelnią wyższą ZUT wydział Architektura Krajobrazu i Florystyki, gdzie uczą najlepsi specjaliści w Polsce!

Przyjazna i twórcza atmosfera

W Szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji. Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów poprzez aktywizujące metody nauczania.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

  1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260