Technik informatyk

Zawód z przyszłością

To bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent jest wysokiej klasy ekspertem, praktykiem w zakresie programowania w języku Pascal, Delphi, Java, C++, ASP, NET, HTML, Perl, #C, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, projektowania a następnie zakładania baz danych, administrowania bazami danych oraz systemami przetwarzania informacji, dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowań w zależności od ich zastosowania, obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy, konfigurowania oprogramowania dla różnych zastosowań, posługiwania się multimedialnymi i źródłami informacji, tworzenia grafiki 2D i 3D, strony www, a także szeregiem innych czynności związanych z informatyką.

Zajęcia odbywają się w dwóch nowoczesnych laboratoriach komputerowych. W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe:

 • Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Server SBS 2007, Microsoft Server SBS 2010
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows VISTA
 • Linux Mandriva, Linux Slax
 • GIMP, Photoshop, MS Publisher, HTML
 • Corel Draw, Movie Maker
 • i inne.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

Perspektywy zawodowe

Technicy Informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem rozwoju informatyzacji gospodarki. Absolwent może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Program kształcenia  

 • Nazwa zawodu: Technik Informatyk  
 • Okres kształcenia: IV semestry  
 • System: zaoczny  
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 351203  

Kwalifikacje  

 • K1.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) 
 • K2.  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • K3.  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr
I

Semestr
II

Semestr
III

Semestr
IV

Godz.do
dyspozycji
dyrektora

Suma
godzin
w okresie
nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

20

 

 

20

Łączna liczba godzin

 

 

20

 

 

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Systemy operacyjne

65

15

 

 

 

80

2

Urządzenia techniki komputerowej

40

15

 

 

 

55

3

Sieci komputerowe

 

30

25

 

 

55

4

Witryny i aplikacje internetowe

 

20

20

30

 

70

5

Systemy baz danych

 

20

20

 

 

40

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

 

 

 

20

 

20

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

10

10

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

115

110

65

50

 

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

60

20

 

 

8

80

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

 

20

25

 

6

45

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

25

30

 

6

55

4

Administracja bazami danych

 

 

15

60

 

75

5

Programowanie aplikacji internetowych

 

 

20

65

6

85

Łączna liczba godzin

60

65

90

125

26

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

165

165

 

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

 

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr III

4

160

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.12.) odbywa się pod koniec II semestru. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.13.) odbywa się pod koniec III semestru. 
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (E.14.) odbywa się na  koniec IV semestru.

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260